O NÁS

Auxilium Vicinum, nadační fond byl založen jako reakce na podněty občanů Chabařovic a Roudníků na tíživou situaci některých našich spoluobčanů - sousedů, a to ve všech možných oblastech.
Vizí fondu je pomoc potřebným sousedům - občanům Chabařovic a Roudníků - dětem, seniorům, postiženým, sociálně znevýhodněným, zdravotně postiženým, jedincům, rodinám i skupinám. Fond je založen na principu vzájemné pomoci a solidárnosti sousedů. Je zaměřen spíše na hmotnou (materiální pomoc). Jen ve výjimečných případech na pomoc finanční.
Nadační fond přijímá žádosti uchazečů o podporu z nadačního fondu, ale také doporučení spoluobčanů. Mnoho z nás má souseda, který nemá žádnou rodinu, má hendikep a potřebuje nějakou kompenzační pomůcku nebo specifický typ léčby, který není hrazen z pojištění a sám na něj nemá. Možností je mnoho. Pomocí může být i dopřání zážitku něčeho, po čem člověk dlouho touží, a nemůže si to z nejrůznějších důvodů splnit. Žádosti a doporučení jsou předány nadační komisi složené z odborníků a místních veřejných autorit, která podklady posoudí, vybere jednoho či více příjemců podpory a stanoví podmínky.
Nadační fond se pokusí získat formou darů apod. dostatek finančních prostředků pro naplnění žádostí schválených nadační komisí.
Fond shromažďuje získané finanční prostředky na tzv. transparentním účtu, do jehož internetového bankovnictví může kdokoliv nahlížet prostřednictvím internetu 24 hodin denně. Je tak zaručeno, že vybrané finanční prostředky jsou použity výhradně pro účel, pro který byly získávány.
Pojďme si v Chabařovicích vzájemně plnit sny!
Pojďme se namísto věčného dělení na: 
- Chabařovice X Roudníky, 
- v Chaba na "horňáky" X "dolňáky" (podle toho, kdo kde bydlí),
- na socany X komunisty X ódéesáky či sportovce,
- starousedlíky X "náplavy",
- ty, kdo jsou PRO obchvat X ty, kdo jsou PROTI němu
spíše spojovat a být tak silnějšími!

Vyhledávání

 

Aktuální stav na našich účtech můžete vidět po kliknutí na tyto odkazy:

provozní účet
2900771803 / 2010

sbírkový účet
2700833598 / 2010

 

Upozorňujeme, že oba naše účty jsou transparentní. V případě, že na náš účet zašlete finanční dar, je nanejvýš pravděpodobné, že na transparentním účtu bude zveřejněno Vaše jméno nebo název Vaší firmy, případně jiný údaj, který Vaše banka předá jako "název protiúčtu" společně s dalšími informacemi o platbě (částka, symboly platby apod.).

V případě, že si nepřejete takové zveřejnění, kontaktujte nás, prosím, abychom dohodli jiný způsob předání finančních prostředků. Děkujeme.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode