Transparentní účet a účetnictví

Transparentní provozní účet nadačního fondu poskytuje detailní informace o transakcích na něm široké veřejnosti pomocí internetu. Kdokoliv tak může jednoduše kontrolovat pohyby a stav finančních prostředků na účtu nadačního fondu - k dispozici jsou všechny transakce rok zpětně ode dne prohlížení. Navíc je možné použít podrobné filtry, které umožňují snadné dohledání konkrétní transakce či transakcí. Veškeré finanční prostředky zaslané na transparentní bankovní účet nadačního fondu jsou považovány za dary. Transparentní účet nadačního fondu je k dispozici v levém sloupci.

Číslo transparentního účtu je 290 077 1803/2010.

Veřejnou sbírku koná Auxilium vicinum, nadační fond od 23. 9. 2015 na základě osvědčení vydaného Ústeckým krajem pod č. j. 2340/SCKZU/2015-3 prostřednictvím sbírkových pokladniček, dárcovských SMS zpráv, sbírkového účtu nebo příjmem do pokladny. Osvědčení vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje je k dipozici zde. Sbírkový účet nadačního fondu je také transparentní. Detaily o pohybech na něm najdete v levém sloupci.

Číslo transparentního sbírkového účtu je 270 083 3598/2010.

Jaký účet použít? Ať už se rozhodnete zaslat prostředky na transparentní účet jako dar, nebo na sbírkový účet, můžete si být jisti tím, že budou použivity v souladu se stanovami nadačního fondu pro účel, pro který byl nadační fond zřízen.

On-line platební brány níže umožňují realizaci příspěvků do veřejné sbírky prostřednictvím platebních karet, služby Google Pay a PayU (pomocí okamžitých převodů z vybraných bank). U všech plateb realizovaných pomocí těchto on-line prostředků je hodnota příspěvku snížena o 2 %, která představují poplatek za realizaci takovéto platby. Všechny takto získané prostředky jsou následně připsány na sbírkový účet 270 083 3598/2010.

Dary

Dary poskytnuté Auxilium vicinum, nadačnímu fondu se stávají majetkem nadačního fondu ve smyslu § 398 zákona č. 89/2012 Sb. - Nový Občanský zákoník. S takovým majetkem lze nakládat jen v souladu s účelem nadačního fondu, který je uveden v zakládací listine nadačního fondu.

Nadační fond vystaví na žádost dárce potvrzení o daru. Fyzickým osobám (zaměstnanci a podnikatelé bez registrace v Obchodním rejstříku) se dar odečítá ze základu daně tehdy, jestliže úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období (roce) přesáhne 2 % ze základu daně nebo dar činí alespoň 1 000,-Kč (zákon c. 586/92 Sb., § 15, odstavec. 1.)V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Toto provádí podnikatelé při podávání daňového přiznání (dan z příjmu). Je-li dárcem zaměstnanec, za kterého provádí daňové přiznání mzdová účtárna, je nutné, aby dárce účtárnu požádal o snížení základu daně prostřednictvím tohoto potvrzení.

Právnickým osobám (podniky registrované v Obchodním rejstříku) se dar odečítá tehdy, jestliže úhrnná hodnota daru činí minimálně 2 000,-Kc. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% ze základu dane (zákon c. 586/92 Sb.§ 20, odstavec 8). Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (např. občanská sdružení).

 

Upozorňujeme, že oba naše účty jsou transparentní. V případě, že na náš účet zašlete finanční dar, je nanejvýš pravděpodobné, že na transparentním účtu bude zveřejněno Vaše jméno nebo název Vaší firmy, případně jiný údaj, který Vaše banka předá jako "název protiúčtu" společně s dalšími informacemi o platbě (částka, symboly platby apod.).

 

V případě, že si nepřejete takové zveřejnění, kontaktujte nás, prosím, abychom dohodli jiný způsob předání finančních prostředků. Děkujeme.

Upozorňujeme, že oba naše účty jsou transparentní. V případě, že na náš účet zašlete finanční dar, je nanejvýš pravděpodobné, že na transparentním účtu bude zveřejněno Vaše jméno nebo název Vaší firmy, případně jiný údaj, který Vaše banka předá jako "název protiúčtu" společně s dalšími informacemi o platbě (částka, symboly platby apod.).

 

V případě, že si nepřejete takové zveřejnění, kontaktujte nás, prosím, abychom dohodli jiný způsob předání finančních prostředků. Děkujeme.

 

Vyhledávání

 

Aktuální stav na našich účtech můžete vidět po kliknutí na tyto odkazy:

provozní účet
2900771803 / 2010

sbírkový účet
2700833598 / 2010

 

Upozorňujeme, že oba naše účty jsou transparentní. V případě, že na náš účet zašlete finanční dar, je nanejvýš pravděpodobné, že na transparentním účtu bude zveřejněno Vaše jméno nebo název Vaší firmy, případně jiný údaj, který Vaše banka předá jako "název protiúčtu" společně s dalšími informacemi o platbě (částka, symboly platby apod.).

V případě, že si nepřejete takové zveřejnění, kontaktujte nás, prosím, abychom dohodli jiný způsob předání finančních prostředků. Děkujeme.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode